Kontaktovat na kterémkoliv z uvedených telefonních čísel pracovníky autoškoly. Dodáme žádost o řidičské oprávnění. Vypsat žádost a potvrdit u ošetřujícího lékaře. Odevzdat žádost zpět do autoškoly. Lékařské potvrzení nesmí být starší 3 měsíců.
Autoškola zaeviduje žadatele na městském úřadě v Otrokovicích.
Při zahájení výuky obdrží každý žadatel učebnici autoškoly s testovými otázkami, sadu 30 cvičných testů, skripta s 25 otázkami a vypracovanými odpověďmi o konstrukci a údržbě vozidla, při výuce zdravotní přípravy brožuru o poskytování první pomoci.(foto) Učebnice zůstává po skončení výuky majetkem žadatele.
Při výuce absolvuje žák 36 vyučovacích hodin teorie na učebně. Seznámí se s předpisy o provozu na pozemních komunikacích (zákon č.361/2000 Sb.), se zásadami bezpečné jízdy, s teorií ovládání a údržby vozidla a se zásadami poskytování první pomoci.
Při praktickém výcviku jízdy absolvuje 28 vyučovacích hodin ve vozidle. Každá jednotlivá hodina trvá 45 minut. Je možno spojovat maximálně 2 vyučovací hodiny denně, takže jedna lekce jízdy trvá 1,5 hodiny.
Dále každý žák absolvuje školení první pomoci, které probíhá na učebně a provádí jej pracovnice Českého červeného kříže.
Po skončení výuky a výcviku následuje závěrečná zkouška, kterou provádí zkušební komisař Městského úřadu Otrokovice.
Žadatel vypracuje 1 test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích v časovém limitu 30 minut, ústně odpoví na 2 otázky z údržby a konstrukce vozidla a v poslední části předvede samostatnou jízdu v trvání 30 minut.
Jelikož v autoškole převládají žáci ve věku 18 let, jedna důležitá informace. Ke zkoušce může přistoupit žadatel nejdříve v den svých 18. narozenin. Doba výuky se v průměru pohybuje v rozmezí 6 - 8 týdnů, takže je vhodné se přihlásit do autoškoly asi 3 měsíce před dovršením plnoletosti.
Po úspěšném absolvování kurzu obdrží absolvent řidičský průkaz. K jeho vystavení předloží 1 fotografii a platný občanský průkaz.
Poplatek za absolvování kurzu je možné po dohodě s autoškolou rozložit do několika splátek